Thai / English

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 20/25 หมู่บ้านวิภาวิลล์ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0812569103

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก