Thai / English

สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 25/59 ถ.สุขุมวิท หมู่บ้านวิภาวิลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 027552165

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก