Thai / English

บริษัท GM ประเทศไทยออกแถลงการณ์เรื่องการเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพฯ11 .. 56
ประชาไท

9 ก.พ. 56 - เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยออกแถลงการณ์ของจีเอ็ม ประเทศไทย เรื่องการเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ..

แถลงการณ์ของจีเอ็ม ประเทศไทย เรื่องการเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานฯ

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เริ่มการเจรจารอบใหม่กับสหภาพแรงงานฯ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับสภาพการทำงานในศูนย์การผลิตยานยนต์ของเราสำหรับพนักงานจีเอ็มทุกคน

เรามีความเสียใจที่กลุ่มสหภาพแรงงานฯ ของเราได้เลือกที่จะนัดหยุดงาน โดยไม่ใช้หนทางความร่วมมือและการหารือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

เรามีความปรารถนาดีในการมอบทางออกที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา และบริษัทของเรา

เราต้องการสะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ด้วยการเพิ่มผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล พร้อมกับขอปรับรูปแบบการทำงานที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสนอค่าจ้างพิเศษอย่างเหมาะสม

เราเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสในการแสวงหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และเห็นพ้องต้องกัน

เราต้องการให้พนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้แทนจำหน่ายของเราเชื่อมั่นว่า เราจะเดินหน้าหาข้อยุติที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

เรายังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตยานยนต์ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลา พร้อมกับนำเสนอการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม

อนึ่งนอกจากแถลงการณ์ฉบับนี้ (9 ก.พ. 56) ทางบริษัทฯ ระบุว่าไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติม ในขณะนี้