Thai / English

มูลนิธิศักยภาพชุมชนออกแถลงการณ์สนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงานรถไฟ

แถลงการณ์มูลนิธิศักยภาพชุมชน เรื่องสหภาพการรถไฟ แห่งประเทศไทย

09 พ.ย. 52
ประชาไท

แถลงการณ์มูลนิธิศักยภาพชุมชน เรื่องสหภาพการรถไฟ แห่งประเทศไทย

มูลนิธิศักยภาพชุมชนเป็นเครือข่ายภาคประชาชน 13 เครือข่ายที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยความเฝ้ากังวล ประเด็นเรื่องสหภาพแรงงานการรถไฟเป็นอีกประเด็นที่มูลนิธิฯให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน การประชุมต่างๆของสหภาพการรถไฟและการประชุมอื่นๆที่กลุ่มภาคประชาชนและ นักวิชาการจัดประชุม รวมทั้งติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิด

มูลนิธิศักยภาพชุมชนยืนยันความเห็นต่อผู้นำ และสาธารณะชนดังนี้

1. การต่อสู้เรียกร้องของสหภาพแรงงานการรถไฟเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยอย่างแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปที่แท้จริง เราเห็นด้วยกับแถลงการณ์ ฉบับที่ 3 ของศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนที่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจากทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย

2. ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องออกมารับผิดชอบกับคำสั่งทั้งหมดที่ได้สั่งการไป เช่น การให้หยุดรถที่สถานีละแม และ รับผิดชอบกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

3. การไล่ออกพนักงานขับรถ ผู้นำสหภาพแรงงานการรถไฟทั้ง 6 คนไม่เป็นธรรมและมีความเคลือบแคลงน่าสงสัยหลายประการเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นในการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้มีการระงับคำสั่งนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะมีรายละเอียดข้อมูลชัดเจนเพื่อการตัดสินใจ

4. การรถไฟ ขนส่งมวลชนเป็นภาระหน้าที่พื้นฐานของรัฐที่ต้องบริการประชาชน ไม่ใช่โอนไปให้เอกชนจัดการ เราไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะจะทำให้เกิดช่องว่างในการคอรัปชั่นมากมาย ขนส่งมวลชนควรเป็นการจัดการของรัฐเพื่อประชาชนที่จะให้ประชาชนตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมได้เช่นขายหุ้นให้ประชาชน เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆเข้าไปเป็นกรรมการบริหาร จัดการได้ รัฐวิสาหกิจควรปลอดจากนักการเมือง ให้เป็นวิสาหกิจระหว่างรัฐกับประชาชน

5. เราสนับสนุนให้รัฐจัดเวทีสาธารณะเพื่อทำให้ข้อมูลต่างๆประจักษ์แจ้งต่อสาธารณะ โดยการเชิญทุกฝ่ายเข้าชี้แจงต่อสาธารณะ เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับประเทศไทยในการจัดการปัญหาที่คลุมเครือ ทำทุกอย่างให้โปร่งใส เปิดเผย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. เราสนับสนุนการตรวจสอบของภาคประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และขอให้รัฐบาล พรรคการเมืองสื่อมวลชนเคารพและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนทุกเสียง

มูลนิธิศักยภาพชุมชน

6 พฤศจิกายน 2552