Thai / English

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชนเรียกร้องฝ่ายบริหาร รฟท. ยกเลิกคำสั่งปลดพนักงาน 6 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข30 ต.ค. 52
ประชาไท

วันนี้ (29 ต.ค.) นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน เผยแพร่แถลงการณ์ “แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ฉบับที่ 2/2552 สนับสนุน-ให้กำลังใจพนักงาน สร.รฟท. ฝ่ายบริหารต้องยกเลิกคำสั่งปลดพนักงาน 6 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข” โดยมีเนื้อหาของแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ฉบับที่ 2/2552

สนับสนุน-ให้กำลังใจพนักงาน สร.รฟท.

ฝ่ายบริหารต้องยกเลิกคำสั่งปลดพนักงาน 6 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข

วันที่ 29 ตุลาคม 2552

สืบเนื่องจากนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคภูมิใจไทย และนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศปลดแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จำนวน 6 คน ที่เรียกร้องการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน อันเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถและการบริการสาธารณะ รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของฝ่ายบริหาร รฟท.นั้น

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรแรงงาน องค์กรชาวนาชาวไร่ องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักเรียนนิสิตนักศึกษา ขอประณามคำสั่งอันแสดงถึงการลุแก่อำนาจของผู้บริหาร รฟท. ทั้งที่ต้นเหตุสำคัญที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องของ สร.รฟท. เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไร้ประสิทธิภาพ และความล้มเหลวในการบริหารกิจการรถไฟ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รฟท. จำนวนมาก

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการคัดค้านนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเห็นว่านายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้มูลว่าทุจริตคอร์รัปชั่น

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ขอส่งกำลังใจมายัง 6 พนักงาน ที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิพลเมือง และขอแสดงความชื่นชมการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยว ของ สร.รฟท. เราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ สร.รฟท. เราขอให้สมาชิก สร.รฟท. อดทนอดกลั้นต่อเจตนายั่วยุของฝ่ายบริหาร ภายใต้การวางแผนอย่างแยบยลของฝ่ายการเมือง เพื่อที่จะสร้างภาพบิดเบือนให้ร้ายให้แก่ สร.รฟท. อันจะนำไปสู่การฉวยโอกาสกระแสสื่อมวลชนและกระแสสังคมที่ปิดล้อม สร.รฟท. ผลักดันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยในที่สุด

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ขอเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งของนายยุทธนา ทัพเจริญ ที่มีคำสั่งปลดพนักงานรถไฟ 6 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากคำสั่งปลดพนักงานที่เคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของ รฟท.และประชาชน เป็นการลุแก่อำนาจ ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม มีเจตนาเบี่ยงเบนประเด็นความไม่โปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การปลดพนักงานในครั้งนี้ยังข้ามขั้นตอนของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน ขอสนับสนุนท่าทีและความพยายามของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดการเจรจาอย่างเป็นธรรม ดังนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงควรเปิดเวทีเจรจาเพื่อรับฟังข้อเสนอของ สร.รฟท. ด้วยตนเองตามที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนารัฐวิสาหกิจ การปรับปรุงระบบการเดินรถและการให้บริการ และการสร้างธรรมาภิบาลใน รฟท.