Thai / English

แถลงการณ์เครือข่ายสหภาพแรงงานสากล ในประเทศไทย

ประนามการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของฝ่ายบริหาร รฟท. ที่กระทำต่อแกนนำ สร.รฟท.
เครือข่ายสหภาพแรงงานสากล ในประเทศไทย ( UNI-TLC)
29 ต.ค. 52
เครือข่ายสหภาพแรงงานสากล ในประเทศไทย ( UNI-TLC)

แถลงการณ์เครือข่ายสหภาพแรงงานสากล ในประเทศไทย

ประนามการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของฝ่ายบริหาร รฟท.

ที่กระทำต่อแกนนำ สร.รฟท.

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศปลดแกนนำ 6 คน ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกับให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสของ รฟท.นั้น เราถือเรื่องนี้เป็นคำสั่งและการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม เพราะต้นเหตุสำคัญที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องของ สร.รฟท. และพนักงาน รฟท. นั้นเกิดจากความไม่โปร่งใส ไร้ประสิทธิภาพ และความล้มเหลวในการบริหารกิจการรถไฟมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รฟท. และเกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้ง และล่าสุดคือกรณีรถไฟตกรางที่เขาเต่า อันมีผลให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากตามข่าวที่ทราบแล้วนั้น แต่ปรากฎว่าฝ่ายบริหารได้เอาผิดเฉพาะพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารงาน อันถือเป็นความไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง

ในเมื่ออุปกรณ์การเดินรถไม่พร้อมและมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและผู้โดยสาร ดังนั้น สร.รฟท.และพนักงานย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธการเดินรถเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุง สิ่งที่ฝ่ายบริหารและรัฐบาลควรจะดำเนินการคือ การรับฟังข้อเสนอของ สร.รฟท.และให้เกิดการตั้งโต๊ะเจรจา พร้อมกันนี้ควรตั้งคณะทำงานที่เป็นกลางมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและหาข้อสรุปร่วมกัน และรีบปรับปรุงความพร้อมในการให้บริการที่ปลอดภัยอย่างจริงจัง พร้อมกับการปรับกระบวนการตรวจสอบความไม่โปร่งใสของโครงการมูลค่ามหาศาลที่ดำเนินการอยู่ตามที่ สร.รฟท.เรียกร้อง

ดังนั้น การปลดพนักงานที่เคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของ รฟท.และประชาชน ที่ทำโดยฝ่ายบริหาร รฟท.และฝ่ายการเมืองครั้งนี้ จึงเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม เป็นการจงใจทำลายบทบาทในการตรวจสอบของ สร.รฟท. และจงใจที่จะเบี่ยงเบนประเด็นความไม่โปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และที่สำคัญการปลดพนักงานครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่ข้ามขั้นตอนของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

พวกเราองค์กรแรงงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรแรงงานต่างๆ รวมทั้งองค์กรแรงงานพี่น้องของพวกเราในระดับสากล ขอเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารยุติการกระทำดังกล่าว และจะไม่ยอมให้พี่น้อง สร.รฟท.ถูกรังแก และพี่น้อง สร.รฟท.จะไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ขอสนับสนุนความพยายามของท่านถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่พยายามให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเป็นธรรม และท้ายสุดนี้ขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่งหากท่านยังปล่อยให้ปัญหาเป็นอยู่เช่นนี้ ทำให้พวกเราเข้าใจผิดคิดว่าการปล่อยปะละเลยของท่านเป็นเสมือนการแบ่งเค้กกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

แถลงโดยเครือข่ายสหภาพแรงงานสากล ในประเทศไทย ( UNI-TLC)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552