Thai / English

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ฉบับที่ ๙/๒๕๕๒

สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานการรถไฟฯ เพื่อเปิดโปงความไม่โปร่งใสและความปลอดภัยในกิจการรถไฟ

23 ต.ค. 52
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ฉบับที่ ๙/๒๕๕๒

สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานการรถไฟฯ

เพื่อเปิดโปงความไม่โปร่งใสและความปลอดภัยในกิจการรถไฟ

จากที่ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังกลายเป็นแดนสนธยา ที่มืดมิด ไม่โปร่งใส มีข่างคราวของความพยายามทื่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มหาศาลจากกิจการอันเป็นสาธารณะสมบัตินี้อย่างต่อเนื่อง และเราก็มองเห็นว่าสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พยายามส่งเสียงร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบ และปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง ถึงขั้นเคยมีการหยุดเดินรถไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอำนาจทั้งทางการเมืองและกิจการรถไฟฯ หาได้ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จนในที่สุดได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่พึงปรารถณาทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหภาพแรงงานต้องลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทำการปรับปรุงกิจการอันเป็นสมบัติของชาติแห่งนี้อย่างจริงจังด้วยเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน มิใช่มีเป้าหมายแอบแฝงที่จะนำเอกชนเข้ามากรอบโกยแสวงหากำไรอย่างที่มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เนือง ๆ ถึงความไม่โปร่งใสเหล่านี้ การลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนี้ สหภาพรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะต้องถูกตำหนิว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอย และด้วยเป้าหมายของการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชนจึงกลายเป็นทางเลือกที่เจ็บปวดของสหภาพฯ ที่ต้องปฏิบัติการจนส่งผลให้การเดินรถต้องหยุดลงชั่วคราว

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอแสดงจุดยืนในอันที่จะสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องสหภาพแรงงานรถไฟ แห่งประเทศไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลปัญหานี้ด้วยตนเอง และขอเรียกร้องให้ให้ความเป็นธรรมต่อสหภาพแรงงานและพนักงานที่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ เพราะเป้าหมายของการต่อสู้ของสหภาพแรงงานครั้งนี้ชัดเจนมากคือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

แถลงโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒