Thai / English

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)

เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิแรงงานและเร่งปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างโปร่งใส
ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)
22 ต.ค. 52
ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)

เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิแรงงานและเร่งปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างโปร่งใส

จากกรณีรถไฟตกรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งได้นำมาสู่ความระหองระแหงอย่างรุนแรงระหว่างสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทย กับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จนกระทั่งล่าสุด นำมาสู่การประท้วงของสหภาพแรงงานรถไฟฯด้วยการหยุดการเดินรถในสายใต้ ซึ่งนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยการให้นักเรียนวิศวการรถไฟและอดีตพนักงานขับรถเข้ามาทำหน้าที่แทนพนักงานขับรถที่หยุดการเดินรถ การให้พนักงานขับรถที่หยุดงานเกิน 15 วันพ้นสภาพพนักงานทันที พร้อมทั้งจะให้มีการสอบสวนเอาผิดแก่พนักงานที่แจ้งลาป่วย – ลากิจในช่วงระยะนี้ด้วย

ในการนี้ ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)ในฐานะองค์กรเยาวชนคนหนุ่มสาวที่สนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน โดยได้ร่วมเป็นองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเป็นองค์กรสมาชิกของ Young Progressive South East Asia(YPSEA) ซึ่งสนับสนุนขบวนการภาคประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลหยุดท่าทีที่เป็นการคุกคามสหภาพแรงงาน การชุมนุมของสหภาพแรงงาน เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และแม้ว่าประเทศไทยในเวลานี้จะยังไม่ได้ให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 แต่หากประเทศไทยต้องการเข้าสู่เวทีประชาคมนานาชาติอย่างอาเซียนและสหประชาชาติอย่างภาคภูมิ รัฐบาลไทยจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้โดยยึดถือมาตรฐานตามอนุสัญญาดังกล่าวรวมถึงหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลที่มีอยู่ทั้งหมด และในอนาคตต้องเตรียมมาตรการการให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาดังกล่าว แก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นการละเมิดสิทธิการรวมตัวและการต่อรองของคนงาน

2. รถไฟถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนามาตรฐานทางด้านการขนส่งหรือ Logistic ของประเทศ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นขอให้รัฐบาลได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อเตรียมการปฏิรูประบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชนส่วนต่างๆ ทั้งสหภาพแรงงานรถไฟฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และเปิดการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

3. ขณะนี้ ฝ่ายการเมือง พยายามทำให้ภาพลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ย่ำแย่มาโดยตลอดอยู่แล้ว ให้ดูตกต่ำอย่างถึงที่สุด เพื่อเป็นเหตุในการฉกฉวยโอกาสจากกระแสการเรียกร้องการปฏิรูปการรถไฟฯ โดยเตรียมวางแผนให้พวกพ้องของตนได้เข้ามาฉวยโอกาสทางธุรกิจ เอาเปรียบสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD) ขอเรียกร้องให้หยุดฉวยโอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้มีความโปร่งใส และหากมีการปฏิรูปรถไฟอย่างแท้จริง จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและไม่แปรรูปการรถไฟในลักษณะให้เอกชนเข้ามายึดครองประโยชน์ แต่รัฐสามารถดำเนินการปฏิรูปได้เองโดยจัดการบริหารระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพทางการบริหารและการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการทำรถไฟรางคู่ การปรับคุณภาพรถไฟและการบริหาร การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุการเดินทางและการท่องเที่ยวด้วยรถไฟอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD) จะร่วมกับขบวนการภาคประชาสังคมในการติดตามการปฏิรูปครั้งนี้อย่างถึงที่สุดเพื่อตีแผ่ให้ประชาชนในสังคมรับทราบข้อเท็จจริง

4. ขอให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ทบทวนบทบาทและพิจารณาตนเองว่า มีความพร้อมในการปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่หรือไม่ หากคิดว่าตนไม่มีความสามารถพอที่จะสร้างการปฏิรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ขอให้ท่านเสียสละลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานแทน

5. เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ กระทรวงการคมนาคมภายใต้การนำของ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ถูกมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลยแม้แต่น้อย และการทำงานที่ผ่านมาทำให้องค์กรมีแต่ภาพลักษณ์ที่เสียหายมาตลอด ทั้งกรณีนโยบายการใช้ท่าอากาศยาน โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ที่มีแต่ภาพความไม่โปร่งใสตั้งแต่ยังไม่ทันได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มาจนถึงกรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น เราขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนบทบาทตนเอง เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเข้ามาทำหน้าที่แทน

ด้วยความเคารพในสิทธิแรงงานและสิทธิผู้บริโภค

ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD)

22 ตุลาคม 2552

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081 406 2626 วรภัทร วีรพัฒนคุปต์ (เลขาธิการYPD)

ypdthai@gmail.com