Thai / English

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1. เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน กรณีแรงงานไทยตกค้างในลิเบียกว่า 8 เดือน


เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน
15 ต.ค. 52
ประชาไท

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1. เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน

กรณีแรงงานไทยตกค้างในลิเบียกว่า 8 เดือน

สืบเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวของแรงงานไทย ได้ไปทำงานกับบริษัท CKG และบริษัทอื่นๆ ที่ประเทศลิเบีย เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามสัญญาว่าจ้างที่คนงานได้ทำสัญญาอย่างถูกต้องและผ่านกระทรวงแรงงานกับบริษัทจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ โดยต้องจ่ายเงินในการไปทำงานครั้งนี้ รายละ 150,000 – 200,000 บาท แต่เมื่อทำงานครบสัญญา 2 ปี นายจ้างไม่ทำการส่งคนงานกลับตามสัญญาว่าจ้างที่ระบุไว้ ซึ่งแรงงานไทยตกค้างในประเทศลิเบีย จำนวน 151 คน กว่า 8 เดือน ซึ่งมีความเดือดร้อนและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยก็เดือดร้อนเช่นกัน ขณะนี้แรงงานไทยในประเทศลิเบียมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ต้องอาศัยขอข้าวจากเพื่อนๆ ในแคมป์ที่ทำงานกิน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายและมีความต้องการที่จะกลับประเทศไทย โดยเร็ว ซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

ญาติคนงานในประเทศไทยมีความเป็นห่วงเป็นอย่างมาก ตอนนี้แรงงานไทย คนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ถูกรถยนต์เฉี่ยวชน ต้องผ่าตัดที่หน้าท้อง และสภาพความเป็นอยู่ลำบากมาก อาหารก็มีเพียงผักต้มประทังชีวิต และเงินค่าแรงก็ไม่ได้มานานแล้ว ที่ผ่านมาแรงงานไทยในลิเบียได้ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่ทางบริษัทไม่ดำเนินการตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งให้ทางบริษัท CKG ดำเนินการ ถึงปัจจุบันแรงงานไทย ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดเลย

เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน (ครต.) Network to Assist Thai Workers Abroad (NATA) ประกอบด้วย ศูนย์กฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์ส่งเสริมสิทธิกรรมกรไทย, สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, เครือข่ายสหภาพแรงงานเพื่อสังคม และครอบครัวของแรงงานไทยในลิเบีย เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศลิเบีย แต่ปัญหาดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหญ่ จึงดำเนินการเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้แก้ไขปัญหาเพื่อนำแรงงานไทยกลับจากลิเบีย ดังนี้

ข้อเรียกร้องของญาติแรงงานไทยที่ตกค้าง ในประเทศลิเบีย

โดย : เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน

1. ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนำแรงงานไทยที่ตกค้างในประเทศลิเบีย จำนวน 151 คน กลับประเทศไทยโดยด่วน

2. ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่จัดส่งแรงงาน ไปทำงานยังประเทศลิเบีย ที่ไม่สามารถนำแรงงานไทยที่ตกค้างกว่า 8 เดือนกลับมาหากมีมูลความผิดให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมถึงชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับแรงงานไทย หากเป็นบริษัทให้ยกเลิกใบอนุญาตในการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ

3. ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ดำเนินการเรียกค่าจ้างพร้อมค่าเสียหายอื่น ๆ ที่บริษัทในประเทศลิเบียผิดสัญญาให้กับแรงงานไทย

4. ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หาหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรืออนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา หนี้สิน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ที่กู้ยืมไปทำงานในประเทศลิเบีย

5. ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหาตำแหน่งงานรองรับ แรงงานไทยที่กลับจากประเทศลิเบีย

เชื่อมั่น ศรัทธา ในพลังเครือข่ายประชาชน

เครือข่ายช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดน