Thai / English

แถลงการณ์ หยุด !! กฎหมายอุ้มนายจ้าง รีบนำร่างกฎหมายของคนงานเข้าสภา “คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”


สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
09 ม.ค. 52
ประชาไท

แถลงการณ์

หยุด !! กฎหมายอุ้มนายจ้าง รีบนำร่างกฎหมายของคนงานเข้าสภา

“คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

พวกเรา กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาชุมนุมร่วมกัน ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันในฐานะผู้นำรัฐบาล เป็นผู้นำที่ไม่แก้ไขปัญหาและไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้ใช้แรงงาน

เมื่อครั้งยังเป็นฝ่ายค้าน รัฐมนตรีเงากระทรวงแรงงานของพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยรับปาก จะยึดถือร่าง พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ที่พวกเราร่วมกันเสนอ ไปเป็นมติพรรค

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญในการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม บริหารโดย จตุภาคี ทำงานแบบครบวงจร เช่นการรักษา ฟื้นฟู ทดแทน และมีอำนาจตรวจสอบสถานประกอบการ โดย โอนเงินกองทุนทดแทนเข้ามาอยู่ในสถาบันฯ ที่เป็นองค์กรอิสระและเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพและความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

แต่แทนที่จะเสนอร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญโดยเน้นการป้องกันแบบมีส่วนร่วม ของผู้ใช้แรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีเงาท่านเดิมที่ได้ดีจนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน กลับนำร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นร่างกฎหมาย “อุ้มนายจ้าง” ที่กระทรวงแรงงานร่างโดยขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม มีสาระสำคัญที่เพิ่มอำนาจให้ภาครัฐ เป็นการสร้างกองทุนใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสนอเข้า ครม.จนมีมติรับร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ฉบับราชการ และเตรียมจ่อเข้าวาระ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆ นี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยรับปากพวกเราว่าจะยับยั้งร่างกฎหมายนี้

หากท่านยังยืนยันนโยบายของพรรคที่ว่า “ประชาชนต้องมาก่อน” ดังนั้น พวกเราขอบอกว่า “กฎหมายของคนงานต้องมาก่อน”

ก่อนที่พวกเราคนงานจะหมดศรัทธาในตัวท่านและพรรคของท่าน วันนี้ พวกเราจึงขอให้พรรคประชาธิปัตย์และ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้รีบนำร่าง พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ที่พวกเราร่วมกันเสนอ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็ว

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

และเครือข่ายผู้นำแรงงานในพื้นที่ นนทบุรี อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อยุธยา สมุทรปราการ