Thai / English

คนงานอินโดนีเซียเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 30% ภายในปี 201522 เม.ย. 57
ประชาไท

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2014 ที่ผ่านมา ANTARA News รายงานว่าสมาพันธ์แรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) ออกมาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอีก 30% ภายในปี 2015

ซาอิด อิกบัล ประธานของสมาพันธ์แรงงานอินโดนีเซียระบุว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจำเป็นมากสำหรับอินโดนีเซีย เพราะอาเซียนกำลังจะก้าวสู่ระบบตลาดเดียวในปี 2015 แต่ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศยังต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ทั้งๆ ที่ผลผลิตจากฝีมือแรงงานของอินโดนีเซียก็มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน นอกจากนี้อิกบัลระบุว่าสมาชิกรัฐสภาของอินโดนีเซียก็แทบที่จะไม่นำปัญหาเรื่องค่าแรงนี้ไปอภิปรายบ้างเลย

อนึ่งเมื่อต้นปีที่แล้ว (2013) เมืองหลวงอย่างจาการ์ต้าได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 44% อยู่ที่ 2.2 ล้านรูเปียะห์ (ประมาณ 228 ดอลลาร์สหรัฐ) เช่นเดียวกับหลายจังหวัดก็มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยเช่นกัน แต่กระนั้นกฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียเปิดช่องให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถอนุมัติยกเว้นให้กับบางโรงงานได้ และมีโรงงานจำนวนหนึ่งที่เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ได้อนุมัติยกเว้นการเพิ่มค่าแรงด้วย

ประเด็นนี้ได้ทำให้กลุ่มสหภาพแรงงานและกลุ่มสิทธิมนุษยชนกดดันโรงงานซัพพลายเออร์เหล่านี้ด้วยการเรียกร้องไปยังไนกี้ส่วนกลุ่มนายจ้างก็ออกมาขู่ว่าการขึ้นค่าแรงเช่นนี้จะทำให้โรงงานต่างชาติต้องย้ายฐานการผลิตออกจากอินโดนีเซีย โดยปล่อยตัวเลขข่มขู่มาว่าหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะทำให้คนงานอินโดนีเซียตกงานถึง 900,000 คน

จากนั้นในเดือนตุลาคม 2013 กลุ่มสหภาพแรงงานนำโดยสมาพันธ์แรงงานอินโดนีเซียก็ได้ทำการผละงานประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกระลอกหนึ่ง โดยระบุว่าค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนงานจำนวนมากสู้ราคาค่าเช่าบ้านไม่ไหว จนต้องไปอาศัยอยู่ตามใต้สะพานและท่อระบายน้ำ พร้อมกับต้องอาศัยการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวในการประทังชีวิต ซึ่งราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันค่าครองชีพให้สูงขึ้นตาม