Thai / English

โบนัสข้ามปี บ.จอร์จี้ ยื้ออุทธรณ์ไม่จ่ายโบนัสปี 5620 พ.ย. 57
ประชาไท

จะเข้าปี 2558 แล้ว แต่คนงาน บ.จอร์จี้ 97 คนยังไม่ได้โบนัสปี 2556 หลังบริษัทอุทธรณ์คำสั่งศาล สหภาพแรงงานวอนกระบวนการยุติธรรมอย่าล่าช้า สภาพเศรษฐกิจบีบรัดคนงาน

19 พ.ย. 2557 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟ้องร้องของคนงานกับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ในคดีที่ศาลแรงงานภาค 5 มีคำสั่งให้บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จ่ายเงินโบนัสค้างจ่ายเมื่อปี 2556 ให้กับพนักงานจำนวน 97 คน ตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 ไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสหภาพแรงงานได้รับแจ้งว่าทางบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาล โดยระบุว่าการวางหลักเกณฑ์ของศาลดังกล่าวนั้นถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจจัดการทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

ทั้งนี้สหภาพแรงงานระบุว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฏีกาเรียบร้อยแล้ว และต้องดูว่าทางศาลจะนัดไต่สวน ไกล่เกลี่ย หรือจะพิจารณาตามเอกสารที่มีอยู่แล้วมีคำตัดสินออกมาเลยหรือไม่ ซึ่งในกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี และทางสหภาพแรงงานหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้นทางคนงานมีความยากลำบาก เงินโบนัสที่คนงานสมควรได้ตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะมาช่วยจุนเจือและแบ่งเบาภาระครอบครัวของคนงานแต่ละคนได้บ้าง

อนึ่ง ตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 นั้นระบุว่าการพิจารณาคดีแรงงาน ให้ศาลแรงงานคำนึงถึงสภาพการ ทำงาน ภาวะค่าครองชีพ ความเดือดร้อนของลูกจ้าง ระดับของค่าจ้าง หรือ สิทธิและประโยชน์อื่นใดของลูกจ้างที่ทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน รวม ทั้งฐานะแห่งกิจการของนายจ้าง ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดย ทั่วไป ประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดให้เป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย ด้วย