Thai / English

สหภาพแรงงานฟอร์ดมาสด้ายื่นข้อเรียกร้องบริษัท นัดเจรจาอีก 13 พ.ย.07 พ.ย. 57
ประชาไท

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เจรจาครั้งแรก กำหนด กฎ-กติกา ในการเจรจาข้อเรียกร้องร่วมกัน นัดอีก 13 พฤศจิกายน 2557

5 พ.ย. 2557 สืบเนื่องจากที่สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ (5 พ.ย.) ตัวแทนเจรจาทั้งสองฝ่ายเข้าห้องเจรจา พร้อมทั้งแนะนำตัว มีการกำหนด กฎ-กติกา ในการเจรจาข้อเรียกร้องร่วมกัน การเจรจาเน้นแนวทางตามนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยทางสหภาพแรงงานได้ระบุว่า ในการเจรจาข้อเรียกร้องในวันนี้เป็นการทักทายแนะนำตัว กำหนดกฎ-กติกา ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์ เนื้อหายังไม่ลงลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยดี เจรจาครั้งต่อไป วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของประกอบไปด้วย อาทิเช่น ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าจ้างประจำปี 2558 ให้กับพนักงานทุกคนในอัตรา 8 เปอร์เซ็นต์, ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้กับพนักงานจากเดิม 2,000 บาทต่อเดือน เป็น 2,800 บาทต่อเดือน, ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2557 ในอัตรา 9 เท่าของเงินเดือน และเพิ่มพิเศษอีก 50,000 บาท เฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานเหมาค่าแรง, ให้บริษัทฯ กำหนดสัดส่วนของพนักงานประจำต่อพนักงานเหมาค่าแรงในอัตราส่วนพนักงานประจำ 90 เปอร์เซ็นต์ พนักงานเหมาค่าแรง 10 เปอร์เซ็นต์ และให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานเหมาค่าแรงเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 11/1 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

อนึ่งบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AAT ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และบริษัทมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกะบะ 1 ตันสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ในระยะเริ่มแรก AAT ใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างโรงงานผลิตรถกระบะที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 529 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ จ.ระยอง มีกระบวนการผลิตครบวงจร นับตั้งแต่การขึ้นรูปรถ การประกอบตัวถัง การพ่นสี การประกอบเครื่องยนต์ และการประกอบรายละเอียด นอกจากนี้ ยังผลิต และจัดส่งชุดชิ้นส่วน รถกระบะ 1 ตัน เพื่อสนับสนุนโรงงานของฟอร์ดและมาสด้าในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ และได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ใน พ.ศ. 2550 ฟอร์ด และมาสด้า ได้ประกาศการร่วมลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายฐานการผลิตสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้ เทคโนโลยีอันทันสมัย โดยติดตั้งระบบและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในหลายๆ พื้นที่ และมีความยืดหยุ่นสามารถผลิตรถยนต์ได้หลายรุ่น ในสายการผลิตเดียวกัน รวมเงินลงทุนร่วมกันเป็นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตรถยนต์ 6 รุ่นหลักๆ ได้แก่ รถฟอร์ด นิวเรนเจอร์, รถมาสด้า บีที 50, รถฟอร์ด เอเวอร์เรสต์, รถมาสด้า 3, รถมาสด้า 2 และรถฟอร์ด เฟียสต้า