Thai / English

แรงงานถูกจับ หลังไปร่วมให้กำลังใจสหภาพมิชลินชุมนุม15 พ.ค. 52
ประชาไท

14 พ.ค. 52 – นายวัลลภ จั่นเพชร กรรมการสหภาพฟูจิสึ ถูกควบคุมตัวที่ สภต. แหลมฉบัง เนื่องจากถูกแจ้งความในข้อหากักขังและหน่วงเหนี่ยว สืบเนื่องจากกรณีที่แรงงานบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (แหลมฉบัง) ได้ชุมนุมตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้บริษัท รับพนักงานทุกคนกลับเข้าทำงาน พร้อมจ่ายเงินเดือนและโบนัสปี 2551 และได้ยกระดับเป็นการปิดล้อมโรงงาน

ทั้งนี้จากการสอบถามโดยประธานสหภาพแรงงานฟูจิสึกับพนักงานมิชลินที่เข้าร่วมชุมนุม ระบุว่านายวัลลภ ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจให้มีการปิดกั้นทางเข้าออกบริษัทมิชลิน แค่ไปให้กำลังใจสหภาพแรงงานมิชลินในการชุมนุมเท่านั้น

โดยในช่วงเย็นของวันนี้ กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกจะมีการประชุมหารือกันเพื่อหาทางช่วยเหลือนายวัลลภ ต่อไป

อนึ่งเมื่อ วันที่ 28 เม.ย. 52 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายจ้าง ได้เจรจา กับตัวแทนลูกจ้าง ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 โดยมีพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าร่วมเจรจาด้วย

ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ดังนี้

1. บริษัทฯ และลูกจ้าง ตกลงลดชั่วโมงการทำงาน และค่าจ้างลงร้อยละ 13.15 โดยลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินรางวัลพิเศษประจำปี 2551 (โบนัส) จำนวนเท่ากับเงินเดือน 2 เดือนตามประกาศของบริษัทฯ ภายในกำหนดการจ่ายค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้หากภายในกำหนดเวลา 2 เดือน บริษัทฯ มียอดคำสั่งซื้อไม่น้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องยกเลิกการลดชั่วโมงการทำงาน และค่าจ้างข้างต้น

2. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและไม่ประสงค์จะทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป เท่ากับอัตราค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนเดิม ทั้งนี้ลูกจ้างต้องยืนยันการไม่กลับเข้าทำงานต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552

3. บริษัทฯ ตกลงให้ลูกจ้างที่ประสงค์กลับเข้าทำงานกับบริษัทฯ เข้าทำงานและลูกจ้างดังกล่าวตกลงเข้าทำงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2552 ตามเวลาปกติของลูกจ้าง ทั้งนี้ลูกจ้างต้องยืนการกลับเข้าทำงานต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552

4. บริษัทฯ ตกลงจะไม่ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญาต่อลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง

5. บริษัทฯ ตกลงยุติการปิดงานลูกจ้าง และลูกจ้างตกลงยุติการนัดหยุดงาน รวมถึงลูกจ้างตกลงจะเลิกปิดกั้นทาง เข้า-ออก และยุติการชุมนุมประท้วง หรือเรียกร้องบริเวณประตูโรงงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ลูกจ้าง และผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เข้า-ออก โรงงาน และให้บริษัทฯ ประกอบการใต้ตามปกตินับตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ทำข้อตกลงนี้ เป็นต้นไป

ข่าวเพิ่มเติมเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. คณะกรรมการของสหภาพแรงงานฟูจิสึ และกลุ่มเพื่อนๆ แรงงานจากที่ต่างๆ ได้สมทบทุนเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อขอยื่นประกันตัวนายวัลลภ จั่นเพชร แล้ว