Thai / English

11 องค์กรสหภาพแรงงานระดมคนกว่า 100 ล้านคน เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาอาหารที่พุ่งสูง - เพิ่มค่าแรง-สัญญาจ้างที่เป็นธรรมและปรับปรุงสภาพการทำงาน ต้านนโยบายการเปิดเสรี


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 56 ที่ผ่านมากลุ่มสหภาพแรงงานอินเดีย 11 องค์กรประกอบไปด้วย BMS, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, AICCTU, UTUC, TUCC, SEWA, LPF และกลุ่มสหภาพแรงงานอิสระ ได้หยุดงานงานทั่วประเทศเป็นเวลาสองวันเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ก.พ. - 21 ก.พ. โดยได้ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อต่อรัฐบาล อาทิ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแก่แรงงานทุกประเภท เป็นเดือนละ 10,000 รูปี (ประมาณ 5,550 บาท) ควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ, จัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่แรงงานทุกคน, เรียกร้องให้มีการออกกฎในการทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมและปรับปรุงสภาพการทำงาน และอื่นๆ 
ทั้งนี้มีรายงานแจ้งว่ามีแรงงานอินเดียข้าร่วมการหยุดงานในวันแรก (20 ก.พ.) ถึง 100 ล้านคน โดยการประท้วงเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐสภาอินเดียจะเริ่มการพิจารณางบประมาณ และรัฐบาลจะเสนองบรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี  2013-2014 ในสัปดาห์หน้า โดยมีข่าวระบุก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจะปรับลดเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายภาคสาธารณะลงถึง 10% รวมถึงมีนโยบายการเปิดเสรีภาคการค้าปลีก ธนาคาร และการบิน แก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวแทนขององค์กรสหภาพแรงงานอินเดียระบุว่า แรงงานเหล่านี้ถูกเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงนโยบายต่อต้านแรงงานของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เกิดความรุนแรงปะทุขึ้นในพื้นที่บางแห่ง ขณะที่กลุ่มคนงานซึ่งไม่พอใจกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นมาก พยายามกีดขวางรถยนต์ และมีสมาชิกสหภาพคนหนึ่งเสียชีวิตในเมืองทางตอนเหนือของประเทศ