Thai / English

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 264/57-58 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.13 แขวง บางปะแก้ว เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ10140 โทรศัพท์ 0819915801

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก