Thai / English

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 100/391 หมู่ 5 ซอยศรีสุชาติ 12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0814779154